Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staškov - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Staškov, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1876. Renovovali ho v roku 1955. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou vežou. Priestory sú kryté krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré zbiehajú do pilierov. Hladkú neogotickú fasádu členia lomené okná a dekoratívne oporné piliere. [1]
 

Vnútorné zariadenie je neogotické z konca 19. storočia. Architektúra hlavného oltára je podľa návrhu J. B. Klemensa, uprostred obraz Navštívenie Panny Márie od J. B. Klemensa z roku 1875. [2]
 

Prvý kostol z dreva stál priamo oproti terajšiemu kostolu z kameňa. Rok vzniku nie je známy. Isté však je, že slúžil veriacim Staškovanom ako filiálny kostol už v roku 1782 a ako farský od roku 1796 do 4. novembra 1870. Kostol bol postavený z nákladov obce. Stál uprostred dediny na malom vŕšku v blízkosti rodinných domov, na pozemku obyvateľov. Nemal murované základy. Celá stavba bola z dreva. Prázdne miesta medzi brvnami boli obité doskami. Strecha bola zo šindľa. Sakrálny objekt bol dlho bez veže, ktorú postupom času pristavili pred vchod do lode kostola. Obec bola chudobná, dokonca až tak, že bolo treba požičať zvon z Čadce, aby sa mohla využívať novopostavená veža. [3]
 

Na žiadosť veriacich maďarské ministerstvo poverilo stavbou nového kostola najvyššieho župana Vojtecha Adalberta Vankcheima. On pripravil všetky patričné náležitosti k začatiu stavby, no i napriek tomu sa stavať nemohlo, pretože nikto nemal odvahu v stanovenej cene výstavbu prevziať. Preto bolo potrebné vypracovať nový, menší a tým lacnejší projekt. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[3 - 4] www.staskov.sk (13.1.2017)
Bibliografia
www.staskov.sk
GPS
49.421499, 18.695866
49°25'17.4"N 18°41'45.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk