Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
status quo ante
skupina uhorských (slovenských) židovských obcí, ktoré sa pri vzniku ortodoxného a neologického hnutia nepridali ani na jednu stranuwww.pamiatkynaslovensku.sk