Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štefurov – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Štefurov, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1821. Obnovený bol po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďový priestor s veľkým polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Veža je situovaná do štítového priečelia, kde tvorí mierny rizalit, naznačujúci rytmické trojčlenenie fasády. Štít nad korunnou rímsou je iluzívne zdvojený a zakončený vykrojenými krídlami z oboch strán vežového hranola. Veža má gréckokatolícku cibuľu. Na klenáku segmentového vstupného portálu je letopočet datujúci vznik stavby. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním.
 

Vnútorné zariadenie s oltárom a ikonostasom je novšie ako sakrálny objekt. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 254.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 254.
GPS
49.176955, 21.506721
49°10'37.0"N 21°30'24.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk