Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štiavnické Bane
Lokalita
obec Štiavnické Bane, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
KLAKOVÁ, Oľga: Štiavnické Bane - stavebné a technické pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 2 , s. 49 - 52.
www.stiavnickebane.skwww.pamiatkynaslovensku.sk