Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štitáre - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sitár, Schitár, Chytár, Chatár, Chithar (1302), Csitar (1773), Čitáry (1920), Dolné Štitáry (1927), Dolné Štitáre (1948)
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1785 na starších základoch. Jednoloďový sakrálny objekt s rovným uzáverom presbytéria, novopristavanou sakristiou a so vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere s pilastrami. Na zadnej strane lode je murovaný chór s konvexne vystupujúcim parapetom. Fasády člení lizénové rámovanie. Veža je zakončená ihlancovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia, s oltárnym obrazom Nanebovzatia Panny Márie. [2] Nad oltárom je obraz sv. Imricha, patróna kostola aj obce Štitáre. Krížová cesta je z roku 1785. [3] Lavice sú klasicistické z konca 18. storočia. Zvon je z roku 1800. [4]
 

Kostol vznikol z kaplnky, ktorá bola postavená v roku 1450, vysvätená k sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Kaplnka bola prestavená na budovu kostola v roku 1785 a už ako kostol bol vysvätený na sviatok sv. Imricha v roku 1785. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 323.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 323.
[3] www.stitare.sk (3.11.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 323.
[5] www.stitare.sk (3.11.2016)
Bibliografia
www.stitare.sk
GPS
48.349794, 18.160418
48°20'59.3"N 18°09'37.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk