Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadeáša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Štítnik, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1749 – 1753. Obnovili ho v roku 1896. Jednoloďový kostol s klinovým uzáverom presbytéria a vežou, vstavanou do štítového priečelia. Presbytérium a loď sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Fasáda je členená pravidelný rytmom vysokých pilastrov. Veža, zasadená do volútového štítu je členeného pilastrami, má nárožné pilastre a terčíkovú podstrešnú rímsu s ciferníkom a je zastrešená barokovou zvonovitou prilbou, zakončenou laternou. [1]
 

Hlavný oltár ambitového typu je neskorobarokový s konkávne riešenou stĺpovou architektúrou. Na bočných stranách sú výklenky zdobené baldachýnom, v ktorých stoja sochy sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava. Stredný obraz pod mariánskou gloriolou znázorňuje Júdu Tadeáša. Bočný oltár podonnerovskej tradície z rokov 1745 – 1750 je dráperiový, s dvoma adorujúcimi cherubínmi. Kazateľnica je rokoková z čias stavby kostola, na parapete rečnišťa sú rokaje, na parapete schodov rokokové kartuše s obrazmi kresťanských symbolov. Medená krstiteľnica v tvare mušle je rokoková z čias stavby kostola. Spovednica je rokoková vyrezávaná, s rokajovou výzdobou a záverečnou bustou Márie Magdalény z rokov 1740 – 1750. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí.
Fotogaléria
Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadea foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadea foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadea foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadea foto © Viliam Mazanec 9/2012Štítnik - Kostol sv. Júdu Tadea foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 259.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 259 - 260.
Bibliografia
www.obecstitnik.sk
GPS
48.659847, 20.363572
48°39'35.5"N 20°21'48.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk