Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
stĺp
zvislá okrúhla podpora stavby, niekedy použitá len na ozdobu bez nosnej funkcie. Má okrúhly driek.www.pamiatkynaslovensku.sk