Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štôla - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Štôla, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1870. Sieňový priestor s obdĺžnikovým pôdorysom, zaklenutý pruskými klenbami. Nad vstupom je drevená empora. Fasáda členená lizénami je zakončená murovaným štítom a nadstavanou drevenou zvoničkou. [1]
 

Oltár je murovaný s klasicistickou stĺpovou architektúrou, uprostred sa nachádza obraz Krista na Olivovej hore od P. Bohúňa z roku 1869. [2]
 

Pred postavením kostola v Štôle sa veriaci schádzali na bohoslužby po jednotlivých domoch. Naposledy, pred posviackou kostola, to bolo u Jurču-Krokoša. Kostol sa začal stavať 5. 4. 1869 za farára Andreja Dianiška so sídlom fary v Batizovciach a ev. inšpektora Dávida Husza z Popradu. Kostol sa staval rýchlym tempom a jeho posviacka sa uskutočnila 11. 9. 1870. Výstavba kostola a školy stála 4550 zlatých a najviac financií poskytol nemecký Adolfský spolok. [3]
 

V roku 1875 cirkev kúpila aj poľnohospodárske pozemky a to v k. ú. Štôla za 1200 zlatých a v k. ú. Batizovce za 255 zlatých. 30. 3. 1883 cirkev dostala dar od vtedajšieho panovníka vo výške 100 zlatých, ktoré boli určené na kúpu zvonov. 2 zvony si objednala u Fridricha Seltenhofera v Šoproni za 256 zlatých a 76 grajciarov. V júli a auguste roku 1883 bola za 140 zlatých vystavaná veža pre zvony a vysviacka zvonov bola 5. 8. 1883. V roku 1884 gróf Albert Mariássy prispel na kostol 50 zlatých. Roku 1878 prispel 48 zlatými na zvony aj Spišský nemecký spolok. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 313.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 313.
[3 - 4] www.stola.sk/-pamiatky (9.12.2017)
Bibliografia
www.stola.sk
GPS
49.090576, 20.139983
49°05'26.1"N 20°08'23.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk