Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
stolice
správne jednotky v Uhorskom kráľovstve, ktoré mali súdnu a administratívnu samosprávuwww.pamiatkynaslovensku.sk