Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štós - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Štós, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1786 – 1788 ako tolerančný. Obdĺžniková sieňová stavba s chórom a valbovou strechou. Priestor má rovný strop. Fasády sú hladké so segmentovo zakončenými oknami. Kostol nebol ani neskôr doplnený vežou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Zo starého inventára sa zachovala rokokovo-klasicistická kazateľnica z čias stavby kostola a klasicistická krstiteľnica s lupeňovitou kupou z konca 18. storočia. [2]
 

Staviteľmi kostola boli Antonius a Johann Georg Kreutzerovci, tesárčinu mal na starosti Georg Heida. Všetci traja boli zo Štósu. Staviteľov neskôr doplnil majster Mattias Haberland zo Smolníka. Kostol dokončili v roku 1788, kedy bol aj vysvätený. [3]
 

Interiér svojim stvárnením zodpovedá času, v ktorom bol chrám postavený a nenesie výraznejšie známky neskorších úprav. Ústredným motívom oltára je obraz s modliacim sa Kristom v Getsemanskej záhrade. Vzácna je pôvodná kazateľnica z druhej polovice 18. storočia – polychrómovaná drevorezba s tepaným dekorom akantu a stvárnením historického erbu Štósu. Pozornosť si zasluhuje aj krstiteľnica z roku 1780. Je kovová s tepaným dekorom akantu a dobovým zápisom o tolerančnom patente Jozefa II. Na chóre sa nachádza funkčný historický organ, ktorý evanjelici zakúpili z katolíckeho kostola v roku 1790. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 260.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 260.
[3 - 4] https://abov.vucke.sk/trip/abov/abov/kultura/kulturne-dedicstvo/stos-neskorobarokovy-evanjelicky-kostol.html (29.9.2017)
Bibliografia
www.stos.sk
GPS
48.709244, 20.786316
48°42'33.3"N 20°47'10.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk