Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Štós, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1940 – 1941. Dobová správa detailne opisuje jeho posviacku 7. septembra 1941 s účasťou biskupa Jozefa Čárskeho a okrem iných hostí aj hlavného lekára kúpeľov dr. Jozefa Jurenika. Uvádza, že stavba prebiehala od jesene predchádzajúceho roka podľa plánov kostola v Lučivnej a sakrálny objekt bol postavený s nákladom pol milióna slovenských korún. [1]
 

Kostol tvorí asymetrická kompozícia s jednoduchým kvádrovým objemom lode presvetleným združenými zvislými oknami. K lodi sa zo severnej strany primkýna sčasti predstupujúca vertikála odstupňovanej hranolovej veže. Hlavný vstup s trojicou pôvodných dverí kryje plochá markíza, nad ktorou je na vysadenej konzole socha Krista. Hladké omietky fasád kontrastujú s rastrovaným povrchom sokla, okenných a dverných šambrán či medziokenných panelácií, ktoré sú z umelého kameňa. Zachovaný modernistický výraz má aj interiér – kazetový strop, hlavný oltár zo spišského travertínu v polkruhovo zaklenutej apside, jednoduché drevené lavice, terazzové podlahy a polguľové svietidlá. [2]
 

Ide o malú sakrálnu stavbu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede kúpeľného areálu.
Fotogaléria
Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós (Kúpele) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 8/2016
Poznámky
[1] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. Bratislava: FOIBOS BOOKS SK s.r.o., 2014. s. 179.
[2] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. s. 179.
Bibliografia
www.stos.sk
GPS
48.720344, 20.792858
48°43'13.2"N 20°47'34.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk