Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štós - Kúpeľný park
Lokalita
obec Štós, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kúpele Štós majú viac ako 130 ročnú históriu. [1] Pôvodným zakladateľom sadovníckej výsadby bol Josef Mišák, dendrológ, záhradný architekt a spoluzakladateľ arboréta v Mlyňanoch, odkiaľ pravdepodobne pochádza dendrologický materiál. [2]
 

Park vznikol z lesného porastu prebierkovým výrubom drevín a ponechaním kostrových exemplárov s vysokou sadovníckou hodnotou. V podraste vznikali skupiny a solitéry vždyzelených a opadavých drevín. Park obklopuje prirodzený periférny veniec tvorený lesným porastom. Dominantu parku tvoria úzko kónické až široko kužeľovité tvary ihličnanov (smreky, jedle, borovice...) vysadené, alebo ponechané v skupinách prípadne solitéroch so zladeným farebným usporiadaním. Bohatý je krovitý porast s mimoriadne peknými rododendronmi, ktoré dosahujú výšku okolo 2,5 m. V rámci inventarizácie drevín v rokoch 1985 – 1986 bolo zistených spolu s autochtónnymi drevinami 52 druhov ihličnatých a 165 druhov listnatých stromov. Prevažnú časť (dve tretiny) tvoria listnaté vždyzelené a opadavé kroviny. Ústav dendrobiológie v Tesárskych Mlyňanoch v parku eviduje 114 druhov introdukovaných drevín. [3]
 

Park si zachoval svoje hodnoty od času založenia až doteraz a intenzívne sa využíva na krátkodobú rekreáciu, ale rovnako na dlhodobejšie liečebné pobyty. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je veľmi dobrý. Kúpeľný park je upravený a cestné komunikácie sú v dobrom stave. Silnú atmosféru nádhernej prírody podčiarkujú objekty drobnej záhradnej architektúry – fontány, altánok, jazierko, busty a sochy.
Prístup
Kúpele Štós sa nachádzajú asi 55 km západne od Košíc vo Volovských vrchoch neďaleko Slovenského krasu. Ležia vedľa trasy starej banskej cesty z Medzeva do Smolníka, v kopcovitom a nádhernom teréne na juhozápadne exponovanom svahu. Celé sú obkolesené listnatými lesmi v prevažnom zastúpení buka lesného. [5]
Fotogaléria
Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016Štós - Kúpeľný park foto © Viliam Mazanec 8/2016
Poznámky
[1] Štóske kúpele nepriamo vďačia za svoj vznik tradičnému baníctvu a kováčstvu, ktoré už od 14. storočia prekvitalo na hornom toku Bodvy. Panovníkmi podporovaná kolonizácia priviedla do tejto oblasti v minulých storočiach veľa obyvateľov nemeckého a poľského pôvodu. Remeselná zručnosť kováčov, dedená z pokolenia na pokolenie, dala roku 1803 podnet na založenie prvej továrne na výrobu nožov v Štóse (SANDRIK). V tomto podniku pracoval ako nožiarsky majster aj istý Róbert Komporday, laický nadšenec a propagátor vodoliečby. Róbert Komporday poznal blahodárne účinky vodoliečby a navrhol vybudovať kúpele. Jeho myšlienka našla pochopenie a na jeho podnet sa v marci 1881 schádzajú vážení občania mestečka Štós, aby ešte naposledy zvážili o čom sa radili už niekoľko mesiacov - založiť kúpele. So stavbou kúpeľov sa začalo v roku 1882 a už o rok neskôr, v roku 1883 otvorili prvú kúpeľnú sezónu. Výraznejšie sa o štóskych kúpeľoch začalo hovoriť po roku 1888 za pôsobenia vynikajúceho lekára, kráľovského radcu Dr. Dezidera Czirfusza. Keďže spočiatku boli kúpele sezónne, chodil v zime do San Rema, kde pôsobil vo funkcii rakúsko-uhorského konzula. Početná klientela Dr. Czirfusa si vyžiadala výstavbu nových objektov. Vyrástla Vila Mária (dnes Vila Bratislava), Vila Hungaria, Vila dr. Czirfusza, Vila Tatra, tanečná dvorana a iné objekty. Množstvo známych osobností navštívilo kúpele: prezident ČSR Eduard Beneš, Karel Konrád, Beta Poničanová, Max Frič, Ivan Olbracht, Karel Hašler, Vlado Clementis, Emo Bohúň a Laco Novomeský, ktorý pod štóskymi stromami napísal báseň „Pod jedľou.“ Koncertoval tu aj Jaroslav Ježek. V Kúpeľoch Štós tvoril národný umelec - akademický sochár Vojtech Löffler. V roku 1963 bola v kúpeľoch daná do prevádzky a využívaná na liečebné účely prvá klasická fínska sauna na území bývalého Československa, ktorá po rekonštrukcii a modernizácii slúži svojmu účelu i dnes. www.kupele-stos.sk (25.8.2016)
[2] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 106.
[3 - 5] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 107.
Bibliografia
SOBOTA, Vladimír: Kúpeľný park v Štóse. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 35 - 38.
www.stos.sk
GPS
48.720075, 20.791367
48°43'12.3"N 20°47'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk