Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stráne pod Tatrami - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, predsienkou a nadstavanou vežičkou. Priestor je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasády sú členené pilastrami a lizénovým orámovaním. Nad vstupom je drevená empora. Vežička je zakončená cibuľou. [1]
 

Barokový oltár z druhej polovice 18. storočia je ambitový. Stĺpovo-pilastrová architektúra s akantovým ornamentom s pásikom má uprostred obraz Ukrižovanie a na nadstavci obraz sv. Trojice, oba sú z 20. storočia, na predele je obraz Posledná večera. Baroková kazateľnica zo začiatku 18. storočia má okrúhly parapet, dekorovaný volútami, ušnicou, akantom a putti. Namiesto rezonančnej striešky je kartuša s ušnicovým, akantovým ornamentom a s putti, uprostred figurálny reliéf z polovice 17. storočia, anjel vyvádza vyvolených z horiaceho mesta. [2]
 

V interiéri sa nachádza aj neskororenesančný rám s volútovou a ušnicovou ornamentikou, z čias okolo roku 1700, v ňom je novšia tabuľa s históriou stavby kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 199.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 199 - 200.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 200.
GPS
49.159213, 20.367405
49°09'33.2"N 20°22'02.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk