Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stránska - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Stránske pri Tornale, Stránske
Lokalita
obec Stránska, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Moderný kostol postavený v roku 1931 na mieste staršieho klasicistického sakrálneho objektu, ktorý pochádzal z roku 1821 a bol pri novostavbe zborený. [1] Podľa iného zdroja ide o neoklasicistický kostol postavený v roku 1896. Je to sieňový priestor s predstavanou vežou, ktorá je krytá strechou v tvare ihlanu. Fasády sú hladké.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza renesančné a klasicistické bohoslužobné nádoby zo 17. a 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 201.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 201.
GPS
48.404121, 20.279725
48°24'14.8"N 20°16'47.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk