Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol bol postavený v roku 1784. [1]
 

2. marca 1784 dostali evanjelici v Strážach miestodržiteľské povolenie postaviť si namiesto schátranej modlitebne murovaný kostol, na ktorý už mali zozbieraných 2331 zlatých a 28 grajciarov. Jeho vybudovanie však stálo 6 000 Rfl. Stavba bola zverená spišskonovoveskému murárskemu majstrovi Františkovi Bartlovi, podľa ktorého rozpočet predstavoval 2089 zl. 50 gr. Sakrálny objekt bol postavený na pozemkoch, kde stála sýpka Jána Hoffmana, záhrada Michala Kunera a dom Pavla Marczyho. Na stavbu prispeli významné evanjelické šľachtické rodiny – Szakmáry z Lučivnej, Máriássy, Horváthovci zo Strážok. O štyri roky neskôr získali organ – pozitív. 6 registrový pozitív z roku 1788 bol neskôr predaný, zreštaurovaný a od roku 1989 bol inštalovaný v bývalom kostole klarisiek v Bratislave. Jeho autorom bol František Eduard Petznik. Unikátom pozitívu je rúrková flauta z dreva. [2]
 

V interiéri kostola sa v roku 1969 uvádza baroková kazateľnica zo začiatku 18. storočia. Na polkruhovom parapete má figurálny reliéf z polovice 17. storočia s dekorom akantu, volút a puttami. V inventári kostola sa spomína ranobarokový kalich zo 17. storočia, ktorý je strieborný pozlátený, zdobený prelamovaným akantom a kvetmi, cínový barokový svietnik z roku 1721. Na trojnohom podstavci je driek s násadkou a zdobený rytým dekorom a nápisom, ďalej strieborný pozlátený svietnik z roku 1825 od Eliáša Franka, zdobený dekorom listov. [3]
 

Evanjelici v Strážach boli cirkevne filiálkou Spišskej Soboty do roku 1792, kedy sa osamostatnili. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v južnej časti obce.
Fotogaléria
Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 508.
[2 - 4] KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: Stráže – známe, neznáme 1276 – 2001. Poprad: Mestský úrad v Poprade – mestská časť Stráže, 2001. s. 82.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.055530, 20.326730
49°003'19.9"N 20°019'36.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk