Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonicu postavili v roku 1930 podľa vzorov z okolitých sídiel. Evanjelický kostol v Strážach z roku 1784 nemá vežu, a preto si evanjelická cirkevná obec dala postaviť zvonicu (za 57 000 korún) i nový zvon (za 26 000 korún). Ich slávnostná posviacka sa konala 9. novembra 1930. Stavebným majstrom bol Popradčan Stanislav Hofferek, zvon uliali v Prešove. [1]
 

Dvojpodlažná zvonica postavená v miernom svahu má jednoduché a čisté architektonické prvky obdobia, v ktorom vznikla. Ukončená je plytkou strechou bez tradičnej atiky. Vstup zvýrazňuje plastické orámovanie evokujúce portál s rímsou nad prekladom a naznačenou polkruhovou archivoltou. Malé kruhové okná prízemia sú na poschodí na troch stranách nahradené bifóriami. Zvonica je ukážkou prispôsobenia sa staršej architektonickej forme súčasnému tvarosloviu. [2] Je však okamžite zrejmé, že ide o novodobú stavbu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mestskej časti. Nachádza sa blízko Evanjelického kostola.
Fotogaléria
Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015Stráže pod Tatrami (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1 - 2] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 98.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.056060, 20.326351
49°003'21.8"N 20°019'34.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk