Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strážky (Spišská Belá) - zvonica
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica z roku 1629. Je to poschodová bloková murovaná stavba so štítkovou atikou. Vstup na vežu je po krytých drevených schodoch. Na fasáde je bohatá figurálna sgrafitová ornamentika s nápisom a datovaná rokom 1629. [1] Výzdobu realizoval majster s iniciálami H. B., ktoré zanechal v nápise: Soli deo HB 1629 Gloria. Nápis je umiestnený na južnej strane zvonice nad trojicou zvukových okien a pásom bohatej rozvilinovej dekorácie. Na nárožiach je zvonica zdobená bosážou, štítky na atike sú subtílnejšie ako v Spišskej Belej a sú zdobené sgrafitom. V úrovni prvého nadzemného podlažia sa vstupuje do priestoru zvonice po drevenom schodisku cez kamenný portálik v osi prvého okna napravo. V tej istej osi sa na prízemí nachádza ešte jeden vstup, cez jednoduchý kamenný portálik so zalomeným oblúkom. Staviteľom zvonice bol Ulrich Meterer. [2]
 

Vo zvonici sú zvony z rokov 1517, 1588, 1642 a hriadeľ z roku 1574. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v západnej časti obce Strážky (súčasť Spišskej Belej). Nachádza sa v areáli kostola sv. Anny, ktorý stojí oproti kaštieľu.
Fotogaléria
Strážky - zvonica foto © Jiří Fiedler 7/1966Strážky - zvonica foto © Jiří Fiedler 7/1966Strážky - zvonica foto © Jiří Fiedler 7/1966Strážky - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/1999Strážky - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2011Strážky - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2011Strážky - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III.Bratislava: Obzor, 1969. s. 202.
[2] www.spisskabela.sk (2.12.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 202.
Bibliografia
BUJNOVÁ, Iveta: Revitalizácia areálu národnej kultúrnej pamiatky v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 3, s. 56 - 58.
JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Kaštieľ a zvonica v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 2, s. 23 – 29.
www.spisskabela.sk
GPS
49.17267, 20.45357www.pamiatkynaslovensku.sk