Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strážne - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Strážne, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1803. Obnovený bol v roku 1935. Sieňový obdĺžnikový priestor, na východnej starne polygonálne zakončený, krytý rovným stropom. Na západnom priečelí stojí predstavaná veža, členená lizénami, po jej stranách sú štíty kedysi zdobené kamennými vázami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. Kazateľnica je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 204.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 204.
Bibliografia
www.strazne.sk
GPS
48.364997, 21.866091
48°21'54.0"N 21°51'57.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk