Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strážske - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Strážske, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova z rokov 1807 – 1808. Je to dvojpodlažný objekt s dvojtraktovou dispozíciou na pôdoryse v tvare písmena L. Stavebné zásahy sa uskutočnili v rokoch 1919 – 1926 a v druhej polovici 20. storočia. [1]
 

Rímskokatolícka fara je pripojená ku kostolu. Vznikla súčasne so sakrálnym objektom a tvorí s ním jednotný architektonický celok, zdôraznený aj spojovacím múrom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Strážske – fara (č. ÚZPF 10281/0) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2007. Autorka: PhDr. J. Čechová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav fary je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa Kostola Nanebovstúpenia Pána.
Fotogaléria
Strážske - Rímskokatolícka fara a Kostol Nanebovstúpenia Pána foto © www.strazske.6f.sk/340/historicke-pohladnice/ (dobová pohľadnica)Strážske - Rímskokatolícka fara a Kostol Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážske - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (16.11.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 204.
[3] www.pamiatky.sk (26.4.2023)
Bibliografia
www.strazske.sk
GPS
48.873665, 21.841821
48°52'25.2"N 21°50'30.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk