Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štrba - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Štrba, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický tolerančný kostol postavený v roku 1784. Moderná veža vznikla v roku 1928. Ide o sieňový priestor s predstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Fasády sú členené lizénovým rámom, na rohoch stavby zaoblené. Nad vchodom je nástenná maľba s latinským nápisom v trojhrannom štukovom orámovaní. V interiéri je z troch strán empora na drevených pilieroch. [1]
 

Barokový oltár z polovice 18. storočia, v strede novší obraz Krista v Getsemanskej záhrade, Božie oko v mriežkovom nadstavci a baroková kazateľnica z čias okolo roku 1750 boli prinesené z Levoče. Krstiteľnica s medenou krstnou misou je z roku 1787. Portréty J. Fornetha a jeho manželky sú z konca 18. storočia. [2]
 

Po odobratí kostola sa Štrba uchádzala o stavbu artikulárneho kostola. Až do Tolerančného patentu však patrila do Hýb. Nakoľko sa 111 poddanských a 6 želiarskych rodín osvedčilo vo vernosti k reformácii, dostali povolenie na pozvanie farára, stavbu chrámu a školy. V roku 1784 postavili v Štrbe tolerančný kostol bez veže. Vzhľad tolerančného kostola sa zmenil, keď k nemu v roku 1928 pristavali mohutnú modernú vežu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2016 sa uskutočnila rekonštrukcia organu a strechy kostola. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Štrba - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Evanjelický kostol (v pozadí krásne pohorie Vysoké Tatry) foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2014Štrba - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 260 - 261.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 261.
[3 - 4] www.strba.sk/organizacie/cirkev/evanjelicka/ (13.3.2019)
Bibliografia
www.strba.sk
GPS
49.054324, 20.077682
49°03'15.6"N 20°04'39.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk