Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štrba - Jánošíkova stupaj (míľnik)
Lokalita
obec Štrba, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Stĺp je z pieskovca, slúžil ako míľnik na hradskej, ktorú dal postaviť Ľudovít I. v roku1364. Táto hradská nahradila tzv. Via Magnu, ktorá nešla cez Štrbu ani Lučivnú, ale zo Šoldova priamo do Mengusoviec. Na míľniku vidieť nápis Štrba aj nejaké rímske číslice. Väčšinou udávali vzdialenosť do najbližšej dediny. Nie je známe, kto ani kedy dal vytesať odtlačok nohy a ruky, akože Jánošíkovej, ale je jasné, že chcel zanechať pamiatku na tohto legendárneho zbojníckeho kapitána a na jeho pôsobenie v okolí Štrby. Dosvedčuje to protokol výpovedí, kde Jánošík potvrdil, že bol na Hovalde (kopec v chotári obce medzi Štrbou a Važcom). U niektorých štrbských gazdov sa dokonca našli veci, ktoré si Jánošík u nich ukryl z prepadu nemeckého oficiera. Keďže na Hovalde dochádzalo k častým prepadom aj od iných zbojníkov, nechali tento hustý les v 18.storočí vyrúbať. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stĺp „Jánošíkova stupaj“ sa nachádza na prístupovej ceste k Šoldovu, pri odbočke na trase Štrba – Važec. [2]
Fotogaléria
Štrba - Jánošíkova stupaj (míľnik) foto © Hana Farkašová 10/2016Štrba - Jánošíkova stupaj (míľnik) foto © Hana Farkašová 10/2016Štrba - Jánošíkova stupaj (míľnik) foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1 - 2] www.strba.sk (1.6.2017)
Bibliografia
www.strba.skwww.pamiatkynaslovensku.sk