Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strečno
Iný názov
Strechun, Strychen, Strechyn, Strechen, Streczen, Strečen, Strecschen, Sztrecsén, Sztrecsény
Lokalita
obec Strečno, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad sa písomne spomína v roku 1384. Je možné predpokladať, že už oveľa skôr tu stál jednoduchý kráľovský hrad, ktorý mal vežu a opevnenie. Hrad v roku 1678 a 1686 obsadili Thökölyho kuruci, a preto ho dal cisár Leopold I. v roku 1698 zbúrať a tak sa začal meniť na zrúcaninu. Roku 1910 bol hrad staticky zabezpečený a čiastočne konzervovaný.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy je z roku 1970. Architektonický výskum uskutočnil SÚRPMO Praha pod vedením Ing. architekta Z. Gardavského v rokoch 1972 – 1974. Architektonická štúdia a projektová úloha konzervovania a sprístupnenia ruín: SURPMO Brno, Ing. arch. Ševčík, 1977. Projektovú dokumentáciu spracoval SURPMO, Brno, Ing. arch. Ševčík. Dodávateľ konzervačných prác: Ingstav Kojetín. Archeologický výskum: Považské múzeum Žilina, prom. hist. Šedo v rokoch 1974 – 1975, od roku 1978 Slovenské národné múzeum Bratislava, prom. hist. Drenka. [1]
 

Konzervácia hradu a čiastočná rekonštrukcia prebehla v rokoch 1978 – 1994. Počas archeologického výskumu objavili pôvodnú hradnú studňu, ktorá bola úplne zasypaná. Dnes je opäť vyčistená do hĺbky 30m. Počas opráv hradu sa objavili nečakané problémy - vážne statické problémy hradu a hradného brala. Vznikli tu problémy s vápencovou skalou, ktorá nesie priamo na svojich bedrách túto ozrutnú stavbu. Vykonalo sa spevnenie brala pomocou mikropilót. Bola to ojedinelá technológia v tej dobe u nás aj v zahraničí. Silueta hradu, ako aj jeho historická hodnota, značne utrpela. Zásahy pamiatkarov sú neadekvátne a necitlivé. Hrad nadobudol podobu modernej budovy z 20. storočia.

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná a čiastočne zrekonštruovaná ruina. Na hrade sa nachádza expozícia Považského múzea, ktorá je venovaná dejinám hradu. Sídli v piatich zrekonštruovaných objektoch.
Fotogaléria
Hrad Strečno dobové vyobrazenie Hrad Strečno zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, 1905)Hrad Strečno Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica)Hrad Strečno Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica)Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam MazanecHrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam MazanecHrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Viliam Mazanec Hrad Strečno foto © Ľubomír Poláček
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 24.
Bibliografia
DUDÁŠ, Miloš: Okná hradu Strečno. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 28 - 29.
DUDÁŠ, Miloš: Hrad Strečno. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 3, s. 29 – 33.
JURECKÝ, Michal: Nová expozícia v kaplnke hradu Strečno. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 3, s. 39.
MRVA, M. a i.: Hrad Strečno. Žilina: IPA, 1994. s. 42.
www.strecno.sk
GPS
49.174437, 18.862201
49°10'28.0"N 18°51'43.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk