Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strečno - Pomník francúzskym partizánom
Lokalita
obec Strečno, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Na pamiatku francúzskych partizánov padlých v SNP stojí na terasovite upravenej ploche pylón ihlanovitého tvaru, zhotovený z bieleho spišského travertínu. Po jeho stranách sú v spodnej časti vytesané texty, na čelnej strane je reliéf dvoch partizánov so samopalmi. Autormi diela sú slovenskí sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer. [1]
 

Pamätník postavili v rokoch 1952 - 1956 a k jeho slávnostnému odhaleniu došlo presne na 12. výročie Slovenského národného povstania, teda 29. augusta Pod pamätníkom sa nachádza aj krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 partizánov, ktorí prišli v bojoch o život. [2]
 

Na jednej strane pamätníka sa nachádza reliéf zobrazujúci dvoch vojakov so zbraňami v ruke. Na vedľajšej strane je zoznam 56 mien francúzskych bojovníkov, ktorí bojovali v Strečnianskej tiesňave. Na zvyšných dvoch stranách sa nachádza text venovaný padlým vojakom – na jednej strane v slovenskom jazyku, na druhej vo francúzskom: [3]
 


 

Nech kvitne bratstvo z ohňa povstania
 

Nech hroby padlých venčia kvety lúk
 

Na večnú slávu synom Francúzska
 

Ich k činom odvážnym viedla Marseillaisa
 

A v boji spoločnom padli – zvíťazili
 

Za šťastie naše i za šťastie ľudstva.
 


 

Pamätník francúzskym partizánom je národná kultúrna pamiatka, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (pod číslom 1433/1). Za národnú kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený 5. novembra 1963. [4]
 

Partizáni z okolia Strečna vyvíjali už niekoľko dní pred 29. augustom 1944 aktivity, ktoré priamo ovplyvnili vypuknutie Slovenského národného povstania – napríklad sa im 24. augusta 1944 podarilo znepriechodniť jeden zo strategicky dôležitých tunelov, ktoré prechádzajú naprieč horskými masívmi a ktoré značne využívali nemecké armádne jednotky na zásobovanie svojich vojsk bojujúcich na území východného Slovenska. O niekoľko dní na to prišla reakcia z nemeckej strany – nacistické vojská vstúpili na územie Slovenska. Do boja proti nacistom sa následne už zapojili nielen partizánske jednotky, ale aj oddiely slovenskej armády. Významné boje sa odohrali práve v okolí Strečnianskej tiesňavy, pričom sa ich zúčastnili vojenské oddiely žilinskej posádky a tiež aj francúzske partizánske jednotky kapitána Georgesa de Lannuriena a oddiel 1. československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Akciou sa podarilo zabrániť nemeckým jednotkám postúpiť na Martin a aj do centra povstaleckého územia a výrazne tak podporiť povstanie v jeho prvých dňoch. [5]
 

Každoročne sa pri výročí Slovenského národného povstania konajú pri pamätníku spomienkové slávnosti na počesť SNP a tiež bojovníkov, ktorí v ňom bojovali. Spomienkových slávností sa pravidelne zúčastňujú okrem predstaviteľov Slovenskej republiky aj členovia diplomatického zboru a zahraničných delegácií z Francúzskej republiky, a tiež aj diplomati z iných štátov. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1988 došlo k renovácii pamätníka. Boli vykonané rôzne práce. Prikročilo sa k vybudovaniu nových schodov od parkoviska stredom až k pomníku, upravilo sa parkovisko a vylepšili sa stĺpy na vešanie zástav. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vrchu Zvonica pri obci Strečno.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 206.
[2] www.strecno.sk/pamatnik-fr-partizanov/
[3 - 6] https://sk.wikipedia.org/wiki/Pamätník_francúzskym_partizánom
[7] www.strecno.sk/pamatnik-fr-partizanov/
Bibliografia
www.strecno.sk
GPS
49.182083, 18.860607
49°10'55.5"N 18°51'38.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk