Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strekov – Krížová cesta
Lokalita
obec Strekov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
O krížovej ceste nie sú známe žiadne písomné dokumenty. Stojí na mieste so zvyškami včasnostredovekého osídlenia a traduje sa, že tu bola voľakedy pustovnícka osada, patriaca kláštoru bielych bratov (pavlínov?). Na úpätí vrchu, na ktorom stojí, vyviera prameň, ľudovo nazývaný „Studňa Panny Márie“. Najprv pri ňom stála drevená kaplnka. V 20. rokoch 20. storočia sa dostal pod oltár novej murovanej Kaplnky sv. studne. Od tejto tzv. „malej“ kaplnky vedie na vrch cesta zastavení, pozostávajúca zo siedmich zastavení Bolestí Panny Márie, štrnástich zastavení Krížovej cesty a siedmich zastavení Radostí Panny Márie, ktoré sú súčasťou interiéru záverovej, tzv. „veľkej“ Kaplnky Najsvätejšej Trojice. O kaplnke, ktorá údajne stojí nad hrobmi štyroch posledných pustovníkov, sa píše v kanonických vizitáciách z rokov 1761 a 1780. V poslednej sa uvádza, že ju s „povolením biskupského úradu, z pevného materiálu, s vežičkou a so zvonom postavil pustovník Ján Bosternák“. Staviteľom dnešnej kaplnky z roku 1907 je fürský (rúbaňský) statkár Antal Pristyák. Súbor Kalvárie, vrcholiacej trojicou kamenných krížov s korpusmi Ukrižovaných pred veľkou kaplnkou, postavili v roku 1940. Predtým zastavenia nahradzovali obrázky rozvešané v aleji stromov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 331.
Bibliografia
www.strekov.sk
GPS
47.924614, 18.420474
47°55'28.6"N 18°25'13.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk