Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stretava - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Stretava, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol s novou prístavbou veže. Novogoticky ho upravili v roku 1933. Rekonštruovaný bol po roku 1950. Pôvodná stavba pochádza z polovice 15. storočia a zachovalo sa z nej presbytérium s gotickou hviezdicovou klenbou, obvodové murivo lode s niektorými pôvodnými gotickými oknami s kamenným ostením a južný portál. Celý sakrálny objekt bol v druhej svetovej vojne ťažko poškodený a vyhorel. Pri rekonštrukcii fasádu upravili klasicisticky. Hviezdicová klenba v presbytériu má rebrá s jedným žľabom, ktoré dosadajú na úsek polygonálnych prípor. Dve z prípor sú zakončené štítmi, na ktorých sú reliéfy tvárí. Južný gotický portál mal profilované kamenné ostenie a pôvodné gotické železné dvere s pántmi a ozdobným klincovaním z 15. storočia. [1]
 

Kalvínsky kostol predstavuje najstaršiu zachovanú stavbu v obci. V roku 1782 pri renovácií kostola loď dostala novú klenbu, výzdobu dotvorili maľby a opravený bol mobiliár. Pri rekonštrukcii kostola pracovali a peniaze poskytli veriaci so Stretavy a Stretavky. Menšie či väčšie opravy kostola vykonali farníci aj v 19. a 20. storočí. V období prvej svetovej vojny zrekvirovalo vojsko zo zvonice veľký zvon, ktorý v roku 1926 nahradil nový. V rokoch 1933 - 1935 dali veriaci postaviť novú vežu z tehál namiesto pôvodnej drevenej zvonice, ktorá stála pri kostole. Vydržala však len niekoľko rokov, pretože v dôsledku poškodenia počas druhej svetovej vojny sa zrútila. [2]
 

Po vojne sa preto veriaci schádzali v budove starej školy. Jedenásť rokov trvalo, pokiaľ začali s rekonštrukciou vojnou zničeného chrámu, kde už o rok neskôr, v provizórnych podmienkach, opäť vysluhovali bohoslužby. Prestavba kostola dokončená v 60. rokoch 20. storočia zasiahla do pôvodného architektonického pôdorysu. Bočný hlavný vchod so vzácnymi ručne kovanými dverami z 15. storočia nahradil vstup popod vežu. Starý vchod murári zamurovali. Zmeny zasiahli aj vnútorné zariadenie kostola. V 70. rokoch 20. storočia zakúpili členovia cirkevného zboru harmóniu, slúžiace pri liturgii. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 209.
[2 - 3] www.stretava.sk/-cirkev (23.9.2017)
Bibliografia
www.stretava.sk
GPS
48.642852, 22.008038
48°38'34.3"N 22°00'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk