Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stretavka - Chrám Premenenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stretavka, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1937 – 1938 v retardovanom baroku s uplatnením moderných detailov (dvojité okná v lodi). [1] Vstavaná veža tvorí na hlavnej fasáde mierny rizalit a je krytá barokovou laternovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby sakrálneho objektu. [2]
 

V obci Stretavka si občania vybudovali kostol spoločnými silami, a keďže v tom čase najviac obyvateľov sa hlásilo ku gréckokatolíckemu vyznaniu, bol vysvätený pre toto náboženské vyznávanie. Na výstavbe sa podieľali všetky vierovyznania v obci - gréckokatolíci, rimokatolíci, židia a kalvíni. Vysvätený bol 6.8.1939 mons. Pavlom Gojdičom. [3]
 

V roku 1950 štátne orgány pridelili chrám pravoslávnej cirkvi. Po rehabilitácii cirkevného majetku bol chrám zrenovovaný a znova vysvätený 9.12.1990 gréckokatolíckym biskupom mons. Jánom Hirkom. Svätý chrám je zasvätený Premeneniu Pána. Oltár je postavený na vyvýšenine. Obraz nad oltárom zobrazuje Premenenie Pána, obrazy po stranách zobrazujú Máriu a Ježiša. Kostol má výbornú akustiku. [4]
 

Sviatostné služby Božie majú v ňom podľa dohody aj rímskokatolícki kresťania a títo patria pod správu pavlovského kňaza, Michalovský dekanát, Zemplínsky archidiakonát a Košické arcibiskupstvo. Reformovaní kresťania (kalvíni), ktorí žijú v obci, navštevujú starobylý kostol zo 14. storočia v Stretave. Posledné dve židovské rodiny žili v obci ešte na konci druhej svetovej vojny. Synagógu mali v južnej časti Palína. Zbúrali ju v päťdesiatych rokoch minulého storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[3 - 5] www.obecstretavka.webnode.sk (16.1.2017)
GPS
48.623715, 21.987225
48°37'25.4"N 21°59'14.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk