Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Striežovce (Hrušovo) - zvonica
Lokalita
obec Hrušovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková drevená zvonica z druhej polovice 18. storočia. Jej architektúra a konštrukčné riešenie s otvorenými arkádami sú takmer totožné s drevenou hrušovskou zvonicou. Je pravdepodobné, že obe zvonice stavali tí istí tesárski majstri. Pôvodne zvony sa nezachovali. Dva novšie zvony sú z roku 1922 a 1950. [1] Kedysi bola strecha pokrytá šindľom, ale dnes je nevkusná - plechová.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Zvonica sa nachádza v malebnej osade Striežovce, ktorá od roku 1960 patrí ako miestna časť obci Hrušovo. Stojí na svahu, na opačnej strane ako kostol. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 160.
GPS
48.528948, 20.029546
48°31'44.2"N 20°01'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk