Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - Chrám sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca architektúra pod vplyvom staroruského štýlu sakrálnych stavieb postavená v roku 1949. Centrálny priestor krytý kupolou a nad bočnými priestormi je koncha. Pred hlavným priečelím je arkádová chodba s tromi voľnými schodišťami. Nad tamburom kupoly je cibuľovitá strecha. [1]
 

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Stropkove vybudovali gréckokatolícki redemptoristi. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi komunistickou mocou v roku 1950 sa dostal do správy pravoslávnej cirkvi. V období uvoľnenia napätia v roku 1968 si ho gréckokatolíci dramatickým spôsobom opäť získali. Po zásahu úradov boli obe cirkvi nútené podpísať dohodu o spoločnom užívaní, ktorá odštartovala obdobie plné sporov. Od pádu komunizmu je Chrám sv. Cyrila a Metoda opäť v správe gréckokatolíckych redemptoristov. [2]
 

Sakrálny objekt predstavuje jednu z najkrajších a najzaujímavejších historických stavieb mesta. V jeho interiéri sa nachádza vzácna ikona Matky ustavičnej pomoci. Priečelie chrámu zdobí grécky nápis IC XC NIKA – Ježiš Kristus víťazí. [3]
 

Vedľa kostola stojí štíhla zvonica a budova gréckokatolíckeho kláštora.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 211.
[2 - 3] http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/klastory/klastor-najsvatejsej-trojice-a-chram-sv-cyrila-a-sv-metoda-2 (29.8.2020)
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.206260, 21.652055
49°12'22.5"N 21°39'07.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk