Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - Kaplnka Piety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená koncom 18. storočia. Je to drevený sakrálny objekt štvorcového pôdorysu stojaci na murovanom základe. [1]
 

Pieta znamená v umení zobrazenie smútiacej Panny Márie, ktorá drží na rukách telo Ježiša Krista po zložení z kríža. V súčasnosti sa v kaplnke nachádza kópia Piety. Originál je uložený v Kostole Najsvätejšieho Tela Pána. [2] Je to ľudová plastika z konca 18. storočia. [3]
 

Kaplnka bola v priebehu 20. storočia viackrát obnovovaná (nová podmurovka, prístupové schodisko, nová výmaľba). Drevená kaplnka je hodnotným dokladom drobnej sakrálnej architektúry z konca 18. storočia na východnom Slovensku. Je významným krajinotvorným činiteľom a vhodne dopĺňa námestie v okolí rímskokatolíckeho kostola. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa juhovýchodnom okraji námestia. Stojí na križovatke ulíc Zámocká a Mládeže.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2020)
[2] ŠMAJDA, Ľuboslav: Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove. 350 rokov (1669 - 2019). Stropkov: Mesto Stropkov, 2019. s. 32.
[3 - 4] www.stropkov.sk/kaplnka-drevena-kaplnka-piety.html (1.5.2020)
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.201341, 21.653770
49°12'04.8"N 21°39'13.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk