Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - Prícestná kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená na začiatku 19. storočia. Malý obdĺžnikový sakrálny objekt s oblým uzáverom. Na trojuholníkovom štíte priečelia je nástenná maľba Najsvätejšej Trojice. [1] Pod štítom sa nachádza profilovaná rímsa. Interiér je zaklenutý českou plackou. [2] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 211.
[2] BEŇKO, Ján et al.: Stropkov. Stropkov: Mesto Stropkov, 1994. s. 241.
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.195295, 21.654386
49°11'43.1"N 21°39'15.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk