Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stupava - Kalvária
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária v Stupave stála už koncom 17. storočia. Tvorili ju tri kríže na návrší, s ukrižovanou postavou Krista na prostrednom kríži a dvomi lotrami na postranných krížoch. [1]
 

Do dejín Stupavy sa významne zapísala vďaka nevšednej udalosti, ktorú miestni obyvatelia považovali za zázrak. V roku 1709 vypukol v obci požiar, pri ktorom zhorela veľká časť Stupavy. Požiar zachvátil i tri drevené kríže na kalvárii, dva postranné kríže s lotrami zhoreli, kríž s Ukrižovaným Kristom zostal nepoškodený. Chýr o zázračnom zachovaní kríža sa rýchlo rozšíril, na vlastné oči ho chodili obdivovať a modliť sa pri ňom veriaci zblízka i zďaleka. Nechýbali ani štedré milodary a už v tom istom roku na mieste zachovaného kríža boli začaté práce na stavbe murovanej kaplnky kalvárie. [2]
 

Dokončená bola po štyroch rokoch v roku 1713, kedy vypukla veľká morová epidémia a zachvátila Stupavu. Opis udalostí z tohoto existenčne znepokojujúceho obdobia sa zachoval v prepise úradného vyhlásenia miestneho farára Mateja Uzeroczyho v kanonickej vizitácii farnosti z roku 1782. [3]
 

Podľa miestneho kňaza bol mor do Stupavy zavlečený neopatrnými ľuďmi z Bratislavy. Nakazených ľudí sa podarilo včas odviesť a izolovať v horách. Vďaka rýchlym a účinným opatreniam neboli počty obetí vysoké, zomrelo len 34 ľudí. 10. septembra 1713 vykonal miestny kňaz s veriacimi prosebný sprievod na ochranu pred morom. V tento deň zomrela posledná obeť epidémie a jej šírenie ďalej nepokračovalo. [4]
 

Na pozoruhodné uchovanie kríža s ukrižovaným Kristom pred ohňom a zhorení postranných krížov s lotrami upozorňuje latinská textová tabuľka v kaplnke kalvárie. Chronostikon v texte odkazuje na rok 1709, v ktorom sa udiala zázračná udalosť. V oblúku nad výklenkom so zachovaným krížom je ďalší pamätný latinský nápis A Peste, Fame, Igne, Bello, Libera nos Domine! (Od moru, hladu, ohňa a vojny ochraňuj nás Bože!). [5]
 

Kaplnka kalvárie bola v priebehu storočí viackrát upravená. Murované ohradenie s krížovými zastaveniami v pilieroch pochádza z 19. storočia. [6] V roku 1878 sa uskutočnila prestavba Kalvárie.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí sv. Trojice za farským Kostolom sv. Štefana.
Poznámky
[1 - 6] www.mkic.sk/m/o-meste/pamiatky/5kalvaria-17sk.html (30.12.2020)
Bibliografia
www.stupava.sk
GPS
48.273033, 17.034568
48°16'22.9"N 17°02'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk