Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stupava - Židovský cintorín
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o jeden z najvzácnejších cintorínov na Slovensku, kde sa zachovalo množstvo náhrobkov zo 17. – 20. storočia, ktoré majú významnú pamiatkovú hodnotu. [1] Existencia cintorína je doložená už v 40. rokoch 17. storočia a právo židovskej obce na držbu cintorína potvrdil zemepán v roku 1722 v privilégiu. Najstarší náhrobný kameň pochádza z roku 1643. [2] Náhrobníky sú zdobené reliéfmi a mnohé z nich vynikajú svojou unikátnou formou. Niektoré pochádzajú priamo z viedenskej kamenárskej produkcie. Nápisy na nich sú prevažne hebrejské, na novších nemecké. [3] Muži a ženy boli pochovávaní spoločne. [4] Nachádza sa tu hrob váženého rabína Mošeho Mordechaja Beneta (zomrel v roku 1849), ako aj posledného stupavského rabína Mošeho Samuela Herzoga, ktorý slúžil komunite 45 rokov a zomrel na železničnom nástupišti 8. júna 1942 počas deportácie stupavských židov. [5]
Súčasný stav a využitie
Cintorín je udržiavaný a v súčasnosti plne oplotený, čiastočne sa zachoval aj pôvodný tehlový múr. [6]
Prístup
Cintorín sa nachádza na severovýchode obce v lokalite Pri Borníku. [7]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 62.
[2] www.slovak-jewish-heritage.org (22.6.2015)
[3] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 62.
[4] www.slovak-jewish-heritage.org (22.6.2015)
[5] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 62.
[6] www.slovak-jewish-heritage.org (22.6.2015)
[7] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 62.
Bibliografia
www.stupava.sk
GPS
48.274505, 17.038130
48°16'28.2"N 17°02'17.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk