Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štúrovo - Kalvária
Lokalita
obec Štúrovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Celok umiestnený na štvorstupňovom pódiu pozostáva z kríža s korpusom Krista a sôch Panny Márie a sv. Jána. Podľa vročenia na podstavci kríža postavili súsošie v roku 1766 a podľa neskoršieho nápisu ho v roku 1860 dal obnoviť János Kováts. Sochy stoja na samostatných hranolových postamentoch. Panna Mária a sv. Ján sú stvárnení v tradičných barokových pózach kajúcnosti, s rukami v modlitebných gestách. Kríž vyrastá zo sochársky stvárnenej podnože dekorovanej nárožnými volútami a rokajovým motívom. Postavy sú zahalené do rozviatych drapérií s veľkými voľnými záhybmi, ktoré však nenarúšajú vnímanie ich telesných objemov. Modeláciou i živým uvoľneným výrazom patrí súsošie k doznievajúcim prejavom baroka, ešte nedotknutého klasicizujúcim ustrnutím, a zodpovedá datovaniu do 60. rokov 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Reštaurovaním v 80. rokoch 20. storočia sa zo sôch odstránili nevhodné olejové nátery, ale po poslednej obnove v roku 1999 opäť stratili autentický charakter kamenného súsošia. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kamenné súsošie Ukrižovania stojí v areáli farského Kostola sv. Imricha v centre mesta, kam ho rozhodnutím Okresného úradu z 18. apríla 1977, počas pôsobenia vdp. dekana Vendelína Varjú, preniesli z pôvodného miesta na kopci nad mestom, kde stálo na križovatke ulíc Komenského a Nánanskej. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 350.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 350.
Bibliografia
www.sturovo.sk
GPS
47.799974, 18.723813
47°47'59.9"N 18°43'25.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk