Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štúrovo - Mestské múzeum
Lokalita
obec Štúrovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História
Mestské múzeum v Štúrove bolo umiestnené v budove Franklovcov postavenej v 19. storočí a svoje brány pre verejnosť otvorilo v máji roku 2004. Z územného hľadiska je zaradené ako miestne múzeum, podľa odborného zamerania je to múzeum s národopisným a vlastivedným zameraním. Múzeum má momentálne tri siene pre stále expozície, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí. [1]
Expozície
Expozícia regionálnych dejín demonštruje dejiny Štúrova a jeho okolia od praveku až po súčasnosť. Najstarším a najdôležitejším náleziskom je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom v celej Karpatskej kotline. [2]
 


 

Národopisná expozícia ponúka nahliadnutie do ľudovej kultúry Štúrova a jeho okolia. Vystavené kroje a úžitkové predmety zobrazujú spôsob života a hospodárske zvyklosti ľudí v regióne. [3]
 


 

Galéria osobností dáva priestor pre duchovné dedičstvo tých, ktorí svojimi skutkami alebo životnými dielami preslávili mesto. [4]

Kontakt
Mestské múzeum
ul. Pri colnici 2
943 01 Štúrovo
Poznámky
[1 - 4] www.muzeum.sk (17.1.2016)
Bibliografia
www.sturovo.sk
GPS
47.797443, 18.725303
47°47'50.8"N 18°43'31.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk