Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štvrtok - Evanjelická zvonica
Lokalita
obec Štvrtok, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická zvonica postavená v roku 1899. Murovaný objekt vežového typu, rímsami delený na viac poschodí, z ktorých horné má otvorené zvukové okná. [1] Vstup i okná sú segmentovo zakončené. Zvonica je zastrešená ihlancom. Fasády sú členené v hornej časti nárožnými pilastrami a v dolnej časti lizénovým rámovaním.
 

Vlastnú školu si zriadili evanjelici vo Štvrtku v roku 1873, pri nej postavili na stĺpoch zvonicu so zvonom zo zvonolejárskej dielne J. Pozdech v Budapešti, datovanom rokom 1875. Neskôr ju nahradili murovanou zvonicou z roku 1899. Vo zvonici je aj druhý zvon, vyrobený v roku 1930 u bratov Fischerovcov v Trnave. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 263.
[2] www.stvrtok.com/obec-2/historia/ (12.4.2021)
Bibliografia
www.stvrtok.com
GPS
48.820802, 17.882596
48°49'14.9"N 17°52'57.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk