Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
substitúcia
nahradenie pamiatky alebo jej časti, ktorá sa do súčasnosti nedochovala formou kópie, odliatkom alebo novotvaromwww.pamiatkynaslovensku.sk