Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Suchá nad Parnou - Kaplnka sv. Urbana
Lokalita
obec Suchá nad Parnou, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V kanonickej vizitácii z roku 1714 sa spomína ako Kaplnka Návštevy Panny Márie a sv. Urbana. [1]
 

Kaplnku dal postaviť Ján Petráni, úradník červenokamenského panstva, v roku 1708. Stavbu podporil sumou 30 zlatých. Farár Ján Albrecht (1763 - 1829) ako zakladateľa Kaplnky sv. Urbana spomína farára Juraja Szuhaya, ktorý na ňu daroval materiál zo zrúcaného farského kostola z vďačnosti, že z trnavského Succentorátu dostal farnosť v Suchej nad Parnou. Na jej udržanie bolo zložených aj niekoľko iných základín, okrem základiny jej zakladateľa aj základina Martina Szaba (80 florénov) a ďalšie. V kanonickej vizitácii z roku 1782 sa spomína fundácia rodiny Petkyovej (30 zlatých). Suma bola prenajatá a za úrok z nej farár slávil za túto rodinu jednu spievanú omšu ročne. [2]
 

V roku 1798 v kaplnke vybudovali nový kamenný portál. [3]
 

Ku kaplnke prichádzali s procesiou na sviatok sv. Urbana veriaci zo Suchej nad Parnou a tiež z ďalších okolitých obcí. [4]
 

Na mape tretieho vojenského mapovania doplnenej v roku 1936 sa už kaplnka nenachádza. [5]

Prístup
Kaplnka sv. Urbana sa nachádzala vo viniciach – Špígloch povyše Kaplnky Návštevy Panny Márie, v remízke za starým vodojemom. [6]
Poznámky
[1] MIŠUTH, Viktor: Suchá nad Parnou. Za zabudnutou minulosťou. Bratislava: DAJAMA, 2014. s. 128.
[2 - 6] MIŠUTH, Viktor: Suchá nad Parnou. Za zabudnutou minulosťou. s. 128.
GPS
48.409049, 17.490205
48°24'32.6"N 17°29'24.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk