Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Suchá nad Parnou - kaštieľ
Lokalita
obec Suchá nad Parnou, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V obci stál do roku 1952 renesančný kaštieľ, ktorý bol doložený od roku 1551. Najskôr bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň. Dedením a ďalšími rozhodnutiami sa časť majetkov v obci vrátane kaštieľa dostala do vlastníctva Ferdinanda Pálffyho. K posledným vlastníkom šľachtického sídla z rodu Pálffy patril gróf Ján Pálffy. Podľa katastrálnych zápisov sa v roku 1928 kaštieľ dostal darovacou zmluvou do vlastníctva Heleny a Ladislava Odescalchiovcov. Poslední majitelia ho obývali ešte počas druhej svetovej vojny. V spomienkach dedinčanov sa objavujú práve oni ako páni kaštieľa. [1]
 

Kaštieľ bol počas druhej svetovej vojny poškodený a v roku 1952 ho zbúrali. Dnes stojí na jeho mieste škola. O vzhľade a interiéri kaštieľa vypovedá iba niekoľko zachovaných fotografií z prvej polovice 20. storočia. [2]

Poznámky
[1] JURČOVÁ, Simona: Odescalchiovci v trnavskom múzeu. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 1, s. 32 – 33.
[2] JURČOVÁ, Simona: Odescalchiovci v trnavskom múzeu. s. 33.
GPS
48.409049, 17.490205
48°24'32.6"N 17°29'24.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk