Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Suchohrad - Kostol Krista-Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dimburk
Lokalita
obec Suchohrad, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1935 na mieste starého sakrálneho objektu z roku 1711. Ide o bazilikálny priestor strohého architektonického výrazu. [1] Cirkevný objekt má polygonálny uzáver a vstavanú vežu, ktorá vytvára na štítovom priečelí mierny rizalit. Fasády sú členené lizénami a obdĺžnikovými oknami. Veža je zakončená ihlancom dosadajúcim na trojuholníkové štíty.
 

V uzávere lode sú dve prenesené rokokové nástenné maľby Zvestovanie, ktoré boli v starom kostole. Z barokového oltára z pôvodného kostola zostali dve sochy sv. Šebastiána a Rócha z 18. storočia. Inštalované boli v presbytériu nového kostola na pôvodných drevených konzolách. [2]
 

Podľa iného zdroja bol barokový kostol sv. Floriána postavený v roku 1717 na obecnom cintoríne. Pre zlý technický stav bol v roku 1912 úradne zatvorený. Ešte v roku 1929 bola pri ňom drevená vežička so zvonom, ale keď sa začala rozpadávať, bola odstránená. Na mieste kde bol postavený kostol sv. Floriána bola podľa ústneho podania pôvodne kaplnka, ktorú dal postaviť gróf Pálffy. Okolo kostola bol cintorín chránený čiastočne murovanou ohradou, ktorú dal zhotoviť v roku 1930 občan Jozef Grujbár. Pred vchodom do cintorína bol kríž s nápisom: Tento kríž dal postaviť ku cti Ježiša ako záloh k večnej sláve Ján a Rozália Grujbár 1877. [3]
 

V archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa dočítame o úsilí rímskokatolíckej cirkevnej obce a obecného úradu zachrániť starý kostol. Vtedajší Referát na ochranu pamiatok na Slovensku so sídlom v Bratislave sa snažil získať peniaze na opravu kostola od Krajinského úradu. Vybavenie žiadosti sa však pre nedostatok krajinských prostriedkov na obnovu pamiatok z roka na rok presúvalo. Keď uznesením zo dňa 11. apríla 1935 č. 42.198/1935 pridelili obci sumu šesť tisíc korún, starý kostol bol už v dezolátnom stave, a tak Okresný úrad v Malackách nariadil výmerom č. 9420/1935 jeho zbúranie. [4]
 

O stavbe nového kostola píše vo svojich spomienkach aj MUDr. Grujbár. Myšlienka na nový kostol stále trápila občanov, ale až v tridsiatych rokoch 20. storočia začali intenzívne prípravy na stavbu kostola. Občania iniciovali založenie Spolku sv. Jozefa a usporadúvali po celom kraji peňažné zbierky. Mal stáť na mieste starej školy, za ktorou bol Hnilík, kam stekala dažďová voda z veľkej časti dediny. Ten bol zasypaný štrkom z „pasínka“. Na takto upravenom mieste sa začalo v roku 1933 so stavbou kostola. Projekt kostola Ing. arch. Menzlovej je uložený v archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Mimoriadnou udalosťou bol „príchod zvonov“ v auguste 1935. Povoz so zvonmi bol slávnostne privítaný na začiatku dediny za účasti množstva občanov, mládeže v krojoch pešo i na koňoch a veľa hostí z okolia. Po vyzdvihnutí a zavesení nové zvony dlho vyzváňali, sprevádzané zvonením v Stillfriede, Mannersdorfe i v Uhorskej Vsi. [5]
 

Nový rímskokatolícky kostol bol vysvätený 24. októbra 1935 na sviatok Krista Kráľa. Zo starého kostola bola prenesená freska Zvestovania a umiestnená po oboch stranách hlavného vchodu do nového kostola. Tieto práce uskutočnil Ateliér cirkevního umění Praha pod vedením architekta Jaroslava Majora. Premiestnený bol aj obraz z hlavného oltára, organ, sochy svätcov, socha Panny Márie s Ježiškom, barokové procesiové kríže a ďalšie sakrálne predmety. Na povale nového kostola boli uskladnené ešte ďalšie obrazy, žiaľ, dnes už nie je známe, aký osud ich stihol, jednoducho tam už nie sú ... [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 218.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 218.
[3 - 6] GABRIŠKOVÁ, Eva. Kostoly. https://www.suchohrad.sk/p/2823/pamatihodnosti.html (29.8.2020)
Bibliografia
www.suchohrad.sk
GPS
48.406709, 16.856746
48°24'24.2"N 16°51'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk