Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Súdovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Hontianske Súdovce
Lokalita
obec Súdovce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1932. Halový priestor s rovným stropom. [1]
 

Oltár je neoklasicistický, v strede obraz Ježiša na Olivovej hore od D. Šubu z roku 1932. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 216.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 216.
Bibliografia
www.obecsudovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk