Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šuja - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
História a stavebný vývoj
Kaplnka so zvonicou z 19. storočia. Štvorcová stavba s polkruhovo zakončeným vstupom. V nike je socha sv. Jána Nepomuckého. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia objektu prebehla v roku 2005. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Dodnes je používaná ako zvonica pri rôznych príležitostiach.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 263.
[2] www.obecsuja.eu (26.1.2017)
Bibliografia
www.obecsuja.euwww.pamiatkynaslovensku.sk