Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šuľa - zvonica
Lokalita
obec Šuľa, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica postavená na spôsob zvoníc z druhej polovice 17. storočia. Podmurovaná zrubová konštrukcia má v hornej časti vyrezávané zvukové arkády. [1] Zastrešená je plechovou strechou, ktorá sa k stavbe nehodí.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 263.www.pamiatkynaslovensku.sk