Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šuľany (Horný Bar)
Lokalita
obec Horný Bar, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia. Prestavaný bol koncom 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysu. Z pôvodného objektu zostali iba obvodové múry. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenou klenbou. Miestnosti na druhom podlaží majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ bol nevyužívaný, opustený a chátral. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 436.
Bibliografia
www.hornybar.sk
GPS
47.952218, 17.441056
47°57'08.0"N 17°26'27.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk