Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šulekovo - Kostol Krista-Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Berekseg, Beregseg
Lokalita
obec Hlohovec, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1935 podľa projektu architekta Michala Milana Harminca. Trojloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou v ľavej časti priečelia a asymetricky umiestnenou mierne vstavanou vežou. V presbytériu je valená klenba, v hlavnej lodi kazetový strop a v bočných lodiach sú krížové hrebienkové klenby. Fasády sú hladké. [1] Veža je zakončená ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Šulekovo je mestská časť Hlohovca.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 264.
Bibliografia
www.hlohovec.sk
GPS
48.426720, 17.771386
48°25'36.2"N 17°46'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk