Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Súľov-Hradná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Súľov-Hradná, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v polovici 19. storočia. Sieňová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dreveným stropom. Interiér z troch strán obieha drevená protestantská empora. Veža je vstavaná, krytá cibuľovitou strechou. Malá polygonálne zakončená sakristia je pristavaná v hlavnej osi kostola. [1]
 

Oltár je z čias stavby kostola. V stĺpovej oltárnej architektúre je obraz Kristus na kríži, na bokoch sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov. Krstiteľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia, drevená maľovaná. Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Podľa iného zdroja bol kostol Evanjelickej a. v. cirkvi v Súľove postavený už v roku 1750. V jeho interiéri sa nachádzal latinský nápis o veľkej povodni, ktorá Súľov postihla 2. júna. 1754. Na čelnej strane fasády veže boli umiestnené slnečné hodiny. Podstatnou zmenou prešiel sakrálny objekt v rokoch 1906 - 1907. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Súľov-Hradná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 10/2016Súľov-Hradná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 10/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 220.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 220.
[3] www.sulov-hradna.sk (3.4.2017)
GPS
49.164197, 18.588549
49°09'51.1"N 18°35'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk