Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šumiac - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šumiac, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1775 na mieste staršieho dreveného chrámu z roku 1643. Renovovaný bol v rokoch 1898 – 1901. Je to jednoloďový sakrálny priestor s náznakom gréckeho kríža, polkruhovo zakončený. V presbytériu je kupola, v lodi české placky, nad krížením tiež kupola. Jednotlivé klenbové polia oddeľujú medziklenbové pásy. Hlavná fasáda je členená pilastrami a lizénami. Bočné fasády majú lizénové orámovanie. Predstavaná veža je zakončená profilovaným ihlanom. [1]
 

Ikonostas je trojetážový z roku 1909, v troch radoch sú usporiadané ikony a v nadstavci oválne obrazy v bohatých rozvilinách vyrezávaného štítu. Drevená kazateľnica je mramorovaná z polovice 19. storočia. Patronátna lavica je trojsedadlová z polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza vyrezávané klasicistické svietniky z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 264.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 264.
Bibliografia
www.sumiac.sk
GPS
48.839768, 20.130713
48°50'23.2"N 20°07'50.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk