Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurany - Mestské múzeum
Lokalita
obec Šurany, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História
Dňa 21. septembra 2007, v čase tradičného šurianskeho jarmoku, bola na poschodí synagógy sprístupnená stála expozícia MESTSKÉHO MÚZEA ŠURANY. Múzeum vzniklo ako súčasť Mestského kultúrneho strediska uznesením mestského zastupiteľstva 6. 9. 2007, s vlastným štatútom. Je zaregistrované na Ministerstve kultúry SR. Cieľom múzea je zhromažďovanie, záchrana, ošetrovanie, dokumentácia a prezentácia predmetov, ktoré majú historickú výpovednú hodnotu a sú dokladom vývoja spoločnosti, obzvlášť mesta a najbližšieho okolia. Múzeum zhromažďuje archeologické, historické a etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti (archiválie) a staré tlače. [1]
Expozície
SYNAGÓGA
 

Stála expozícia na poschodí synagógy približuje dejiny mesta, ako aj mestských častí Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek od praveku po 20. storočie. Vystavené sú archeologické nálezy z lokality Zámeček - Slovenská Trója z Nitrianskeho Hrádku, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov - štvrťdenárov z Kostolného Seku z 15. storočia, signované - značkované tehly zo Šurian, ktoré dokumentujú minimálne 200 ročnú históriu tehliarsta v meste, dokumenty k šurianskemu cukrovaru a histórii mlynárstva. Zaujímavé sú dokumenty a predmety viažuce sa k soche generála M. R. Štefánika v Šuranoch, k obdobiu existencie slovenského gymnázia v r. 1938 - 1945 a judaiká. Z osobností predstavuje Michala Matunáka, ThDr. Karola Markoviča a Laca Zrubca. Z oblasti kultúry je v expozícii zastúpené divadeľníctvo, ktoré ma v Šuranoch 150-ročnú tradíciu, šurianski tamburáši, ako najdlhšie pôsobiace hudobné teleso v Šuranoch. Z oblasti etnografie – národopisu sa v expozícii nachádza ľudová keramika, košíkarstvo a ľudový odev. Návštevníkov zaujme maketa mesta Šurany, ktorá zachytáva podobu mesta okolo roku 1660 v čase osmansko-tureckej expanzie spolu so Šurianskym hradom. Stála expozícia bola vo februári 2009 reinštalovaná, doplnená novými exponátmi, vymenili sa obrazovo-textové panely za nové, pribudli 2 nové vitríny. Krátkodobé výstavy sa usporadúvajú na prízemí. [2]
 


 

Šurany - Ortodoxná synagóga

Kontakt
Mestské múzeum
Synagóga
Malá ulica 2
942 01 Šurany

Otváracie hodiny
Pondelok: 9.00 – 12.00
Utorok: Zatvortené
Streda: 9.00 – 16.00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 9.00 – 17.00
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 2] www.surany.sk (28.9.2015)
Bibliografia
www.surany.sk
GPS
48.088030, 18.188340
48°05'16.9"N 18°11'18.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk