Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurany - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Šurany, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Ortodoxná synagóga v Šuranoch patrí medzi skvosty synagogálnej architektúry na Slovensku. Šurianska židovská komunita ju postavila v roku 1916. Fasáda od ulice, ako i bočné steny sú bohato zdobené oblúčkovými vlysmi, lizénovými pásmi s bohatou ornamentálnou výzdobou. Na eklektickej stavbe synagógy sa realizovali maurské, secesné a byzantské prvky. Železobetónový kazetový strop s motívmi Dávidovej hviezdy a granátových jabĺk, pre synagógy ojedinelý, sa ponáša na renesančné kazetové stropy. V rohoch bohato zdobených stropných kaziet je štuková výzdoba s motívom perlovca. [1] Medzi vzácne exponáty patrí fragment Tóry, ktorý bol desaťročia ukrytý na povale synagógy. [2] V popredí - na mieste svätostánku je dnes umiestnený monumentálny pamätník obetiam holokaustu. [3]
 

Po druhej svetovej vojne bolo v objekte učňovské stredisko a po rokoch chátrania sa na konci 20. storočia začalo s generálnou opravou budovy. [4]

Pamiatková ochrana
V priebehu 90. rokov 20. storočia sa uskutočnila rekonštrukcia interiéru synagógy a v máji 2005 sa sprístupnila verejnosti ako dôstojný kultúrny stánok. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Slúži ako múzeum.
 

Dňa 21. septembra 2007, v čase tradičného šurianskeho jarmoku bola na poschodí synagógy sprístupnená stála expozícia MESTSKÉHO MÚZEA ŠURANY. Krátkodobé výstavy sa usporadúvajú na prízemí. Konajú sa tu muzeálne a galerijné výstavy, koncerty, prednášky a prezentácie. [6]

Prístup
Nachádza sa v centre mesta. Malá ulica 2.
Poznámky
[1] www.surany.sk (6.2.2015)
[2] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 67.
[3] www.surany.sk (6.2.2015)
[4] Kolektív autorov: Synagógy. s. 67.
[5 - 6] www.surany.sk (6.2.2015)
Bibliografia
www.surany.sk
GPS
48.088030, 18.188340
48°05'16.9"N 18°11'18.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk