Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurianky - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Šurianky, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková socha z polovice 18. storočia na štvorbokom kamennom podstavci z konca 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2008. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 265. www.pamiatky.sk (17.2.2022)
[2] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)
GPS
48.424382, 18.020708
48°25'27.8"N 18°01'14.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk