Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurianky - zvonica
Lokalita
obec Šurianky, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1932. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2001. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obecsurianky.sk/sk/Obcan/Farnost.html (17.1.2022)www.pamiatkynaslovensku.sk